Lista aktualności Lista aktualności

Audyt w Nadleśnictwie Wisła

Audytorzy sprawdzali, czy prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę leśną

Wczoraj gościliśmy w Nadleśnictwie przedstawicieli firmy NEPCon, których zadaniem było przeprowadzenie audytu gospodarki leśnej w systemie FSC. Misją FSC jest dążenie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzenia gospodarki leśnej.

Audytorzy sprawdzali czy pozyskiwanie drewna w naszym Nadleśnictwie jest zgodne z zasadami FSC, interesowało ich również przestrzeganie zasad BHP, współpraca z firmami leśnymi świadczącymi dla nas usługi leśne oraz ochrona przyrody.

Pomyślne przejście wczorajszego audytu gwarantowało będzie dalsze posługiwanie się logiem FSC na sprzedawanych przez nas produktach drzewnych.