Lista aktualności Lista aktualności

Stalmach w lesie analizuje problemy

W ubiegłym tygodniu gościliśmy ponownie młodzież z naszego zaprzyjaźnionego LO

16 osób wraz z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha z Wisły zapoznawaliśmy z problemami zamierania świerczyn na terenie naszego Nadleśnictwa. Szkoła realizuje bardzo ciekawy projekt badawczy ERASMUS+ "Health, environment and Life" wraz ze szkołami partnerskimi z Węgier, Włoch, Niemiec i Słowacji. Grupa z polskiej szkoły zajmuje się problemami związanymi z zamieraniem świerczyn oraz zanieczyszczeniami powietrza związanymi z niską emisją. Część zajęć odbyła sie w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej, a druga w Jaworzynce w Karpackim Banku Genów.

Pierwsze spotkanie za nami, ale nie ostatnie. Podczas kolejnego, które odbędzie się w marcu, gościć będziemy młodzież ze wszystkich 4 wymienionych wyżej krajów. Jest nam niezmiernie miło gościć w naszym Nadleśnictwie osoby, które tak chętnie zajmują się problemami związanymi ze środowiskiem.