Asset Publisher Asset Publisher

Już są dwa ogrody roślinności w Istebnej

Wczoraj w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Gminę Istebna wraz z Miastem Jabłonków

Miło widzieć, jak owocuje współpraca transgraniczna Gminy Istebna z czeskim sąsiadem Miastem Jabłonków. Wspólny projekt o nazwie "Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa", zrealizowany został ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšinskié Slezko.

Przedstawiciele Gminy Istebna - Wiesław Legierski i Miasta Jabłonków - Monika Motyková omówili efekty Projektu - w Istebnej powstał duży parking "Pod Grapą", natomiast w Jabłonkowie chodniki dla pieszych i urządzenia przydatne w turystyce rowerowej.

W trakcie podsumowania dowiedzieliśmy się o świeżej realizacji ubocznego produktu tych inwestycji, który przedstawiła architekt krajobrazu Karolina Kopiec. Na parkingu "Pod Grapą" powstał Pokazowy Ogród Roślin Karpackich, który prezentuje roślinnośc Karpat w charakterystycznym układzie pięter roślinnych. Ogród ten jest świetnym uzupełnieniem naszego Ogrodu Roślin Beskidu Śląskiego, znajdującego się w otoczeniu budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nasz Ogród ma na celu zapoznanie społeczeństwa z zespołami roślinnymi charakterystycznymi dla Nadleśnictwa Wisła.