Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wisła znajdują się 4 obwody łowieckie, dzierżawione przez Koła Łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych Kołach Łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzanych przez Nadleśniczego.

4 Koła Łowieckie: Jarząbek, Głuszec, Olza i Istebna


Ambona - urządzenie łowieckie