Lasy nadleśnictwa

Miejsce występowania głuszców, wykapów Czarnej Wisełki i bijącego spod skały źródła Białej Wisełki, czyli obszaru źródliskowego rzeki Wisły, do niedawna prawie wyłącznie królestwo okazałych świerków – Nadleśnictwo Wisła

Lasy regionu

Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Na terenach silnie uprzemysłowionych, jak ma to miejsce w przypadku RDLP w Katowicach, spełnia funkcje najistotniejsze: ochronne, środowiskotwórcze i społeczne.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony w 1994 roku, jako jeden z pierwszych siedmiu Kompleksów znajdujących na terenie kraju

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.