Asset Publisher

Mała retencja

W Nadleśnictwie Wisła realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to indywidualny projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Projekt realizowany jest na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Wisła:

1. Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka - wartość całości zadania netto: 29.470,18 PLN


Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka

 

2. Likwidacja szlaku zrywkowego Leśnictwa Zapowiedź - wartość całości zadania netto: 22.089,87 PLN


Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Zapowiedź

 

3. Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego „Olza" w Istebnej na potoku Olza w km 85+100 w Leśnictwie Beskidek (dawnej Leśnictwo Gańczorka) - wartość całości zadania netto: 1.644.893,30 PLN

  
Zbiornik retencyjny Olza

  
Korona zbiornika retencyjnego Olza

 

4. Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego „Tokarzonka" w Istebnej na potoku Oleckim w km 2+ 880 w Leśnictwie Olza - wartość całości zadania netto : 1.402.976,21 PLN

  
Zbiornik retencyjny Tokarzonka

  
Korona zbiornika retencyjnego Tokarzonka