Asset Publisher

Urządzanie lasu w Nadleśnictwie Wisła

Leśnicy nie mają pełnej dowolności w podejmowaniu zadań z zakresu gospodarki leśnej. Konkretne zabiegi z hodowli, ochrony i użytkowania lasu w tym sadzenie nowych drzew, pielęgnacja młodych i starszych lasów czy wreszcie możliwość wycięcia poszczególnych drzew w użytkowaniu rębnym i wiążący się z tym zakres pozyskania drewna w konkretnym roku określany jest przez 10 Letni Plan Urządzenia Lasu zatwierdzany decyzją Ministra Środowiska

Obecny Plan Urządzenia Lasu obowiązuje w Nadleśnictwie Wisła na lata 2007-2016. Ponieważ (mimo najlepszych chęci) wykonawcy PUL'u nie są w stanie przewidzieć wszystkich czynników niezależnych od człowieka (biotycznych i abiotycznych), Nadleśnictwo Wisła dotknięte klęską zamierania świerczyn, wskutek gradacji kornika drukarza, już w roku 2010 wykonało cały poprzedni możliwy etat cięć (cięcia sanitarne mające na celu ograniczenie ilości szkodliwych owadów z zespołu kornika drukarza) i w związku z tym niezbędne okazało się opracowanie Aneksu do PUL, który obowiązuje od 2010-2016 roku.

Z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wisła można zapoznać się na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła