Asset Publisher

Zasoby leśne Nadleśnictwa Wisła

Na terenie Nadleśnictwa Wisła przeważają siedliska borowe z dominacją świerka pospolitego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność wynosi 229 m sześc./ha.

Świerczyny Nadleśnictwa Wisła na skutek splotu wielu niekorzystnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych uległy w efekcie gradacji zespołu kornika drukarza, stąd znaczne obniżenie ogólnej zasobności drzewostanów, jak i średniego wieku. Obecnie trwa przebudowa drzewostanów, o której można przeczytać w dziale Hodowla lasu. O szkodliwych czynnikach można przeczytać w dziale Ochrona lasu.

Udział siedlisk leśnych

23 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje świerk pospolity
77 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje buk zwyczajny

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

64 proc. – świerk
22 proc. – buk
11 proc. – jodła, daglezja
  2 proc. - modrzew

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

21 proc. – I klasa
16 proc. – II klasa
12 proc. – III klasa
16 proc. – IV klasa
  8 proc. – V klasa
  3 proc. – VI klasa
  2 proc. – VII klasa
  2 proc. – VIII klasa i starsze
20 proc. – Klasa odnowienia

Przeciętna zasobność drzewostanów

Jodła – 145 m sześc./ha
Buk – 172 m sześc./ha
Świerk – 237 m sześc./ha