Wydawca treści Wydawca treści

Lasy referencyjne i HCVF

W Nadleśnictwie Wisła ustanowiono Lasy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne, wyznaczone zgodnie z Zasadą 6 Kryterium 4 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce oraz Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests)

W Nadleśnictwie Wisła ustanowiono Lasy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne, wyznaczone zgodnie z Zasadą 6 Kryterium 4 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce oraz Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests)


A. Lasy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne, wyznaczone zgodnie z Zasadą 6 Kryterium 4 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce:


Lasy ochronne - wodochronne - teren Leśnictwa Czarne - 685,32 ha
Lasy referencyjne - rezerwat Barania Góra - 383,33 ha


B. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests):


HCVF 1.1 Obszary chronione:
HCVF 1.1.a Rezerwat przyrody Barania Góra - 383,33 ha
HCVF 1.1.b Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego - 9520,41 ha

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:
Obszar o Znaczeniu Wspólnotowych PLH240005 Natura 2000 Beskid Śląski - 6370,29 ha

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.2. Buczyny, łęgi, świerczyny dolnoreglowe i górnoreglowe - 857,01 ha

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1 Lasy wodochronne - 7919,87 ha
HCVF 4.2 Lasy glebochronne - 801,70 ha

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:
Łączna powierzchnia 0,17 ha, należą tutaj następujące miejsca:
* Źródła rzeki Olzy oddz. 84b – 0,02 ha
* Grób partyzanta Leśnictwo Olza oddz. 39a – 0,01 ha
* Kapliczka Leśnictwo Przysłup oddz. 119b – 0,01 ha
* Pomnik rozstrzelanych przez Gestapo Szczyrkowian Leśnictwo Dziechcinka oddz. 22b – 0,01 ha
* Kapliczka jubileuszowa na Stecówce Leśnictwo Przysłup oddz. 52c – 0,01 ha
* Kapliczka upamiętniająca dwóch mieszkańców Milówki, rozstrzelanych przez niemiecki patrol Leśnictwo Bukowiec oddz. 164b – 0,01 ha
* Kapliczka upamiętniająca śmierć robotnika leśnego Leśnictwo Beskidek oddz. 45c – 0,01 ha
* Kapliczka z płaskorzeźbą Św. Huberta Leśnictwo Bukowiec oddz. 145g – 0,01 ha
* Krzyż upamiętniający śmierć wozaka Józefa Bestwiny Leśnictwo Bukowiec oddz. 146a – 0,01 ha
* Kapliczka wybudowana przez leśniczego A. Haratyka i gajowego J. Zawadę Leśnictwo Gańczorka oddz. 90j – 0,01 ha
* Kapliczka Leśnictwo Zapowiedź oddz. 118a – 0,01 ha
* Kapliczka Matki Boskiej Baraniogórskiej, którą wykonał Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc Leśnictwo Przysłup oddz. 122a – 0,01 ha
* Altanka prezydencka I. Mościckiego Leśnictwo Czarne oddz. 60h – 0,01 ha
* Tablica pamiątkowa przy źródłach potoku Malinka Leśnictwo Malinka oddz. 111c – 0,01 ha
* Tablica pamiątkowa przy źródłach potoku Biała Wisełka Leśnictwo Barania oddz. 135c – 0,01 ha
* Tablica pamiątkowa przy źródłach potoku Czarna Wisełka Leśnictwo Przysłup oddz. 123g – 0,01 ha